Časté dotazy

Jak funguje nástroj pro výběr produktu? 

Podívejte se na tutoriál pro výběr produktu (v angličtině) a zjistěte, jak si vybrat vhodné sklo pro svůj projekt a stáhnout technické podrobnosti prostřednictvím svého účtu. 

Co mohu najít na této webové stránce?

Objevte funkce našeho nového webu prostřednictvím tutoriálu (v angličtině).

Mohu přidat dekorativní fólii na protipožární sklo?

Na Pyrobel / Pyrobelite je možné za určitých podmínek aplikovat dekorativní fólii.
Podrobnosti viz hodnocení dekorativní fólie na sklo.
 

Lze protipožární sklo považovat za bezpečnostní sklo?

Evropská norma ČSN EN 12600 definuje úrovně bezpečnosti a chování zasklení v případě, že dojde po nárazu k jeho rozbití. Odolnost proti nárazu požadovaná pro danou aplikaci podléhá národním předpisům.

Všechny typy skel Pyrobel(ite), Pyropane a Pyrobel-T od společnosti AGC byly podrobeny zkouškám v souladu s ČSN EN 12600 (kyvadlová zkouška). Dva způsoby rozpadu skla, které norma připouští, jsou klasifikovány jako B a C.

Výkon (třídy v souladu s ČSN EN 12600) každého produktu Pyrobel najdete v Výběru produktu.

Jak najdu správné protipožární sklo?

Požadovaná úroveň požární ochrany je dána různými předpisy platnými pro stavebnictví a požadavky příslušných úřadů. Ty stanoví požadavky, které musí zasklený prvek splňovat z hlediska klasifikace (E, EW, EI) a délky vyjádřené v minutách (mezi 30 a 180 minutami).

Výběr vrstveného protipožárního zasklení bude proto vycházet z následujících požadavků:

  • požární odolnost vyžadovaná evropskými a národními předpisy;
  • typ aplikace: vikýřové okno, fasáda, přepážka, dveře, bariéra;
  • dostupné schválení typu pro každý typ rámu a rozměry v každé zemi.

Každý zasklený prvek musí projít zkouškou ve zkušební peci. Zasklený prvek je vždy kombinací skla a rámu (hliník, dřevo, ocel) v určitém prostředí.

Schválená laboratoř vystaví protokol o zkoušce s osvědčením, že prvek vyhověl zkoušce požární odolnosti.

Vyhledejte si správné protipožární sklo a jeho průvodní zkušební protokol pomocí našeho nástroje Výběr produktu.

 

Je Pyropane oboustranně protipožární sklo

Pyropane s povlakem je zpravidla protipožární pouze na jedné straně (vyhovuje třídě EW). Je ovšem možné jej vyrobit s protipožárními vlastnostmi (třída EW) na obou stranách, a to buď použitím jediné tabule potaženého Pyropanu, jako je například verze 152-70 (EW 30), nebo použitím dvojitého nebo trojitého zasklení se dvěma tabulemi Pyropanu, jako je verze IGU 152-70.

Jednosklo Pyropane bez povlaku je vždy odolné proti požáru z obou stran (třída E, odolnost vůči hoření).

V řadě technických případů může být namísto chráněné únikové cesty vhodné zvolit „extrémně dobře“ chráněnou únikovou cestu. Pro extrémně dobře chráněnou únikovou cestu je klasifikace EW 60 požadována pouze pro jednu stranu. Toho lze dosáhnout různými typy Pyropanu v ocelových rámech.

Jak daleko od sebe by měly šrouby použité v dřevěných zasklívacích lištách?

Při zkouškách požární odolnosti je maximální vzdálenost mezi šrouby v zasklívacích lištách 250 mm, přičemž vzdálenost od rohu k prvnímu šroubu není větší než 150 mm.

Pokud vzdálenost přesáhne 150 mm, existuje možnost, že se zasklívací lišty prohnou a nebudou při požáru dostatečně stabilní.

Můžeme použít všechny typy těsnicích tmelů?

Podle technického schválení R0469 lze přetírat těsnicí tmely na bázi polysulfidů, silikonu nebo polyuretanu, a to v závislosti na jejich hořlavosti a odolnosti proti požáru EW 30.

Pokud v tomto seznamu nenajdete odpověď na vaši otázku.

Naši inženýři vám rádi pomohou, neváhejte a kontaktujte náš tým:

jiri.kaltoun@eu.agc.com