Brandwerendheidstests

Brandwerendheidstests

Niet enkel het glas

De brandwerendheid van een bouwelement hangt niet af van één component, maar van alle componenten bij elkaar. De classificatie heeft daarom betrekking op het testen van het element als geheel, d.w.z. het glas én het kozijn (het beglaasd element). Dit houdt in dat de test specifiek moet zijn bedoeld voor het betreffende type element. De vereisten die gelden voor het testen van een branddeur verschillen sterk van die voor het testen van een balk.

Daarom moeten de prestaties van glasproducten en hun profielsystement worden vastgelegd in een testrapport voordat die glasproducten als zodanig mogen worden gebruikt.

Testrapporten

Geaccrediteerde laboratoria voeren brandwerendheidstests uit om beglaasde elementen te classificeren. Tijdens zo'n test wordt het te testen element voor een oven geplaatst. Hiertoe wordt een element in het eigenlijke formaat of in het maximumformaat gebruikt. Als het element de test doorstaat, worden de resultaten gedocumenteerd in een officieel testrapport en kan het in de handel worden gebracht. In bepaalde gevallen of regio's kunnen aanvullende lokale vereisten van toepassing zijn. De uitvoering dient op alle vlakken in overeenstemming met het testrapport te worden geïmplementeerd.

De Algemene Eisen (EN 1363-1) zijn van toepassing. In functie van het te testen element worden andere specifieke testmethodes toegepast, met name EN 1364-1 voor de deuren, EN 1364-3 en -4 voor de gevels en EN 1365-2 voor de vloeren en daken.

Testservice

Wist u dat onze klanten bij ons terecht kunnen voor een brandwerendheidstest?

De afdeling Brandwerend Glas van AGC kan klanten ondersteunen bij de validatie van systemen (glazen scheidingswanden, ramen, deuren) door middel van pretests waarbij dezelfde testmethoden worden gebruikt als die welke in EN 1363-1 worden beschreven. AGC beschikt over meerdere ovens die specifiek hiervoor zijn bedoeld.