Meet our Pyrobel Team: Camélia Matean

Leer ons team kennen en voeg ze toe op LinkedIn!

We would like to present Camélia Matean who is Product Manager, Fire-Resistant Glass.

Camélia Matean trad in 2002 bij AGC in dienst als development engineer in de businessunit Fire Resistant Glass (FRG). In 2009 nam ze de leiding over van de afdeling Pyrobel Development & Applications, waar ze belast was met productontwikkeling en certificeringen. Sinds 2019 is ze productmanager voor AGC Pyrobel Fire-Resistant Glass. Samen met haar team werkt ze aan nieuwe brandtesten en certificeringen om de brandveiligheid voor iedereen te kunnen garanderen. Camélia heeft een masterdiploma in civiele techniek, met als specialisatie polymeerchemie...

De EU-voorschriften voor de brandveiligheid van gebouwen worden steeds strenger. Kun je uitleggen wat dit inhoudt?

In juni 2017 heeft Fire Safe Europe een vergelijkende analyse uitgevoerd met betrekking tot de bouwvoorschriften en brandveiligheidsvoorschriften in heel Europa. De analyse bracht verbazingwekkende discrepanties tussen de lidstaten aan het licht. De tragische brand in de Londense Grenfell Tower in juni 2017 was een keerpunt op het gebied van brandveiligheid.

De afgelopen vijf jaar hebben meerdere EU-lidstaten maatregelen getroffen om hun voorschriften te herzien met het oog op een betere brandveiligheid in gebouwen.

Brandwerendheid wordt ingedeeld in drie hoofdklassen die worden gedefinieerd in de Europese norm EN 13501-2:

Brandwerendheid wordt gedefinieerd als de tijdsduur (in minuten) tijdens welke het glaselement aan een of meer criteria (E, EW, EI) voldoet. Zo betekent bijvoorbeeld EI30 dat bij brand het glaselement minstens 30 minuten zijn isolerende werking (EI) en integriteit moet behouden (d.w.z. heel moet blijven).

Hoe worden brandtesten uitgevoerd?

Brandwerendheidstesten worden uitgevoerd in geaccrediteerde laboratoria, waar de glaselementen in grote ovens worden geplaatst, die een echte brand simuleren. De temperatuur in de oven kan oplopen tot 1000 °C.

  • De integriteit wordt beoordeeld met meters voor beschermingsklasse E.
  • De straling, gemeten op één meter afstand van de niet-blootgestelde oppervlakte, moet voor klasse EW onder 15 kW/m blijven2.
  • De gemiddelde temperatuur, gemeten met thermokoppels op het niet-blootgestelde glasoppervlak, moet voor beschermingsklasse EI lager blijven dan 140 °C.

We hebben bij AGC ook drie eigen testovens, die afmetingen van 3 x 4 meter aankunnen. We gebruiken deze ovens om regelmatig de huidige productieprestaties te controleren, nieuwe producten te ontwikkelen en officiële testen voor te bereiden. Ook gebruiken we onze ovens om kozijnfabrikanten te helpen hun producten te ontwikkelen en hun brandwerende systemen met glaselementen (glazen scheidingsconstructies, ramen, deuren) te testen, waarbij dezelfde testmethoden worden gebruikt als die in de EN 1363-1 worden beschreven..

Omdat onze aandacht vooral uitgaat naar veiligheid, zijn onze interne veiligheidstesten en -voorschriften strenger dan de officiële internationale voorschriften. Onlangs hebben we onder toezicht van de Franse keuringsinstantie Efectis France een brandtest uitgevoerd op een 29 jaar oud Pyrobel-element dat uit een gebouw was gehaald. De brandwerendheid was perfect - met een aanzienlijke marge.

Per jaar voeren we meer dan 100 officiële en bedrijfsinterne brandtesten uit.