Nu verkrijgbaar: Low-Carbon Pyrobel

Om te voldoen aan de groeiende marktvraag en om de milieueffecten van zijn productieprocessen te beperken, heeft AGC Glass Europe in 2022 zijn Low-Carbon Glass gelanceerd. Vandaag kondigen we met trots Low-Carbon brandwerend glas aan: Low-Carbon Pyrobel met een aanzienlijk minder indirecte CO21.


Om de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van Low-Carbon Pyrobel te verminderen, wordt een totaalaanpak gehanteerd voor de hele keten. Low-Carbon Glass bestaat voor ruim 50% uit gerecycled glas2, Daarnaast wordt dit glas geproduceerd met duurzaam gewonnen grondstoffen in zeer efficiënte smeltovens met elektroboosting en hernieuwbare energie. Bovendien is het vervoer tussen de locaties van de Groep geoptimaliseerd ten behoeve van de afwerkingsprocedés.


Low-Carbon Pyrobel biedt dezelfde esthetiek, kwaliteit, technische prestaties en brandwerende eigenschappen als onze standaard Pyrobel producten.
 

Duurzaam bouwen met EPD-gecertificeerde producten


AGC heeft een grote productportefeuille met door derden gevalideerde milieuproductverklaringen (EPD's). De milieuprestaties van Pyrobel kunt u teruglezen in een in 2018 onafhankelijk gevalideerde EPD. Pyrobel scoort superieur wat betreft aardopwarmingsvermogen. Zo bedraagt bijvoorbeeld de indirecte CO2 van Pyrobel 16 60,5 kg CO2 eq/m², terwijl die van Pyrobel 25 98,1 kg CO2 eq/m² bedraagt. 

Voortaan combineert Low-Carbon Pyrobel de prestaties van Low-Carbon Glass van AGC (gevalideerde EPD afgegeven in mei 2024), het gebruik van groene elektriciteit en de optimalisatie van het productieproces om een vermindering van 45 tot 50% van de indirecte CO2 te bereiken in vergelijking met standaard Pyrobel producten3. Uitgifte van de gevalideerde EPD voor Low-Carbon Pyrobel zal binnen enkele maanden na de onafhankelijke validatie plaatsvinden. 

Professionals in de sector kunnen aan de hand van deze EPD-documenten weloverwogen keuzes maken bij het ontwikkelen van duurzamere gebouwen met een lagere milieu-impact. 

 

1 Nu verkrijgbaar: Pyrobelite 10, Pyrobel 16, Pyrobel 25. Andere samenstellingen volgen.

2 Berekend overeenkomstig ISO 14021:2016, exclusief glasscherven uit eigen productieprocessen

3 Het aardopwarmingsvermogen (GWP) van de standaard Pyrobel-versie uit door derden geverifieerde EPD's is vergeleken met de GWP-schattingen voor dezelfde Pyrobel-producten met Low-Carbon Planibel  als substraat en hernieuwbare energie. Deze GWP-schattingen zijn berekend met behulp van levenscyclusanalysemodellen, productiegegevens en gegevens uit Low-Carbon Planibel EPD's.