Pyrobel, uw duurzame partner

Bij AGC zijn uw veiligheid, uw gezondheid en het milieu onze prioriteit! 


Alle Pyrobel-producten (Pyrobel, Vision Line, Pyrobelite, Pyrobel-T en Pyropane) voldoen aan de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen). Dit wil zeggen dat onze producten geen van de volgende stoffen bevatten: lood (Pb), cadmium (Cd), kwik (Hg), zeswaardig chroom (Hex-Cr), polygebromeerde bifenylen (PBB's) of polygebromeerde difenylethers (PBDE's). 

Alle brandwerende glasproducten van AGC voldoen aan de vereisten in het kader van REACH. Dat wil zeggen dat in onze producten geen van de stoffen die worden genoemd in de lijst van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) voorkomen in een hogere concentratie dan 0,1%. 

Brandwerend Pyrobel(ite)-glas is het Cradle to CradleTM Zilver-keurmerk toegekend. Dit keurmerk garandeert duurzame praktijken wat betreft hergebruik van materialen, gebruik van hernieuwbare energie, efficiënt watergebruik, beperking van CO2-uitstoot en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Voor vier van de vijf categorieën draagt Pyrobel het Gold-certificaat. Cradle to CradleTM is een certificeringskeurmerk dat onder licentie wordt verstrekt door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 

Ook zijn alle producten getoetst volgens de levenscyclusbeoordeling en hebben een milieuproductverklaring (EPD)

milieu samenvatting Pyrobel brandwerend glas van AGC

 

Kom meer te weten over de milieuvoetafdruk van AGC!